Vitajte v Korso Consulting

Váš facilitátor

SPROSTREDKOVANIE PREVODOV POZEMKOV & NEHNUTEĽNOSTÍ

Prevody

Korso pomáha realizovať stretnutia vlastníkov pozemkov alebo nehnuteľností a investorov, podporuje vyjednávací proces a rokovania s cieľom dosiahnuť prevod nehnuteľnosti. Vyznačuje sa osobným, dôverným prístupom a venuje sa výnimočným nehnuteľnostiam, ktoré nie sú verejne inzerované.

Napríklad vlastník niekoľko tisíc hektárov poľnohospodárskej či lesnej pôdy môže poveriť Korso, aby vyhľadal potenciálnych investorov. Prostredníctvom svojej siete kontaktov, spoločnosť Korso osloví kupujúcich, ktorí majú reálny záujem, a následne koordinuje kroky vlastníkov a investorov s cieľom úspešne zavŕšiť transakciu.

Ponúkame tiež podporu z opačnej strany. Korso podľa požiadavky zákazníka vyhľadá vhodnú nehnuteľnosť. Po úspešnom prevode ďalej ponúka investorovi správu a rozvoj danej nehnuteľnosti.

SPROSTREDKOVANIE PREVODOV POZEMKOV

SPROSTREDKOVANIE PREVODOV POZEMKOV

Korso pomáha realizovať stretnutia vlastníkov pozemkov alebo nehnuteľností a investorov, podporuje vyjednávací proces a rokovania s cieľom dosiahnuť predaj a akvizíciu, nadobudnutie nehnuteľností. Vyznačuje sa osobným, dôverným prístupom a venuje sa výnimočným nehnuteľnostiam, ktoré nie sú verejne inzerované.

Napríklad vlastník niekoľko tisíc hektárov poľnohospodárskej či lesnej pôdy môže poveriť Korso, aby vyhľadal potenciálnych investorov. Prostredníctvom svojej siete vzťahov spoločnosť Korso oslovuje investorov, ktorí budú pravdepodobne nasledovať, a podporuje vlastníka a investora pri podpore úspechu operácie. Po úspešnom prevode.

Ponúkame tiež podporu z opačnej strany. V tomto prípade Korso robí personalizované vyhľadávanie investora. Po úspešnom prevode ďalej ponúka investorovi správu a rozvoj danej nehnuteľnosti.

STRATÉGIA, ROZVOJ, INTEGRÁCIA A SPRÁVA

Poradenstvo

Korso ponúka poradenstvo predovšetkým pre činnosti v oblasti energetiky. Sprevádzame svojich zákazníkov a partnerov ohľadne stratégie, rozvoja, integrácie a tiež riadenia. Vďaka skúsenosti zakladateľa a sieti odborníkov sa môžeme venovať aj komplexným projektom významného rozsahu.

Prednosť majú nové energie, obnoviteľné zdroje, služby v oblasti energetiky, inžinierske siete, rozvody tepla a klimatizácie.